Kraków – wzmocnienie komunikacji oraz transportu

Jednym spośród największych przeszkód w większości miast w naszym kraju jest komunikacja. Nasze miasta nie są zaadaptowane do tak ogromnego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany poprzez zwiększenie się ilości aut na naszych drogach. Dlatego jedną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie powinno rozpocząć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, jaki pozwoli poprawić wygodę mieszkańców a także usprawni integralność gospodarki Krakowa.

Na tle pozostałych lokalizacji, nowe projekty drogowe w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Krakowianie w referendum opowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i drogi trzeba zainwestować dużo środków . Z ważniejszych decyzji finansowych trzeba podkreślić:
w pełni elektryczną linię autobusową – pierwszą w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z galerią handlową.
Poza tym, w perspektywie rozwoju Kraków przewiduje budowę przynajmniej kilka nowych połączeń między już wybudowanymi połączeniami oraz naprawy już powstałych połączeń autobusowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Warto zaś pamiętać, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i by mieszkało się wygodniej, trzeba wytrwałości.wybory samorządowe Kraków
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie jedynie nowe drogi, jak również lepszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i odporna. (jednym z takich wzorów jest odporna na ścieranie nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków wymaga dodatkowo kolejnych zmian i nowych pomysłów, aby poruszało się po mieście wygodnie. Nie tylko samochodem, ale również autobusami. Mimo to widać jasno, że wszystko jest na najlepszej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.