lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie niekoniecznych. lean marketing Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie trwonienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.