Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z